Liners in reinwaterkelders

Vaak wordt de benodigde waterhoeveelheid voor een sprinklerinstallatie opgeslagen in een bouwkundige kelder. Een veelgebruikte benaming hiervoor is reinwaterkelder. Dit is omdat de eerste vulling ( en ook de benodigde periodieke suppletie voor het compenseren van verdampings- en testverliezen) van zo’n kelder word gedaan met schoon (rein) water. In veel gevallen is zo’n kelder waterdicht geconstrueerd.  

Een andere door Boele fire Protection toegepaste methode is het aanbrengen van een waterdichte “liner” in zo’n bouwkundige ruimte. Zeker in die gevallen waar bij de bouw van een object nooit rekening is gehouden met de benodigde waterdichtheid kan dit een mooie toepassing zijn om een ruimte toch geschikt te maken als reinwaterkelder. Een mooi voorbeeld hiervan is de onlangs door BFP gerealiseerde liner in de parkeergarage van het Godebaldkwartier in Utrecht. Daar zijn in de hoek van de garage de twee bestaande wanden voor de reinwaterkelder gebruikt en er zijn twee nieuwe wanden bijgeplaatst, die zo met elkaar de reinwaterkelder hebben gevormd. Door de aanwezigheid van dilatatievoegen was deze kelder niet eenvoudig waterdicht te maken. Boele Fire Protection heeft deze reinwater voorzien van een liner en tevens zorg gedragen voor alle waterdichte doorvoeringen, instortvoorzieningen, zuigbochten, anti-vortexplaten etc.

Door jarenlange expertise hebben we inmiddels met alle voorkomende uitvoeringsproblemen (uitdagingen) al een keer te maken gehad en er onze eigen oplossingen voor gecreëerd. Soms staan in een beoogde wateropslag bijvoorbeeld bouwkundige kolommen, zoals in onderstaande kruipruimte die met behulp van een liner geschikt wordt gemaakt als reinwaterkelder.

Deze worden dan in het werk bekleed met een liner. Of de ruimte is dermate moeilijk toegankelijk dat de liner in delen moet worden aangevoerd.

Zo is in sommige gevallen de wens om in een parkeerkelder de schuine ruimte onder een hellingbaan te benutten als reinwaterkelder. Boele Fire Protection kan een liner aanbrengen die behalve aan de rechte wanden ook aan de schuine bovenwand is bevestigd, op zodanige wijze dat de liner te allen tijde nog onbeschadigd weg te nemen is in het geval deze liner onverhoopt gerepareerd of  vervangen zou moeten worden.

Boele Fire Protection maakt gebruik van cookies.