NSA conform EN12845

NOODSTROOM-AGGREGAAT

In sommige gevallen wordt er voor gekozen een elektrisch gedreven sprinklerpomp te voeden door middel van een noodstroom-aggregaat (nsa). Daar waar twee of meer pompen worden toegepast, moeten ook onafhankelijke krachtbronnen worden toegepast: twee elektro gedreven sprinklerpompen die beide door het lichtnet worden gevoed, zijn bijvoorbeeld afhankelijk van 1 energiebron. Hierdoor is het systeem niet ‘redundant’.

Een mogelijkheid is dan om er voor te kiezen dat 1 van de twee pompen diesel gedreven is en de andere sprinklerpompset elektrisch gedreven. Dat maakt dat de sprinklerbeveiliging beter gewaarborgd is, minder kwetsbaar is voor het falen van 1 van de pompen. Ook kan er voor worden gekozen om aan noodstroom-aggregaat als backup energievoorziening in te zetten. In dat geval is de regelgeving zo dat het aandrijfgedeelte van de generator aan dezelfde eisen moet voldoen als een diesel gedreven sprinklerpompset conform EN12845. De eisen die o.a. aan de dimensionering van de nsa worden gesteld zijn terug te vinden in Technisch Bulletin 77A op www.hetccv.nl.

Soms worden in een watervoorziening 3 bronpompen of ‘gewone’ elektropompsets toegepast met ieder 50% van de benodigde capaciteit ( twee pompen samen kunnen de benodigde capaciteit leveren). In dat geval worden de eerste en de tweede pomp aangesloten op het lichtnet en de tweede en de derde pomp achter het noodstroom-aggregaat. Een ‘overname-kast’ zorgt er in dat geval voor dat de stroomvoorziening wordt omgeschakeld van netspanning naar noodspanning. Deze installatie (nsa + schakelkasten + overname-kast)  kan door Boele Fire Protection BV integraal worden verzorgd volgens de daarvoor van toepassing zijnde voorschriften.

 

Boele Fire Protection maakt gebruik van cookies.