Lagedruk brandblusinstallatie

Boele Fire Protection bv bouwt op projectspecificatie ook complete watervoorzieningen (pompinstallatie inclusief regelkasten en buffertank) voor lage druk bluswaterinstallaties, voor bijvoorbeeld het voeden van brandslanghaspels en blusleidingen, conform de NVBR richtlijnen.
In veel gevallen wordt de installatie uitgevoerd met 3 stuks parallel geplaatste pompen die elk afzonderlijk 50% van de benodigde capaciteit kunnen leveren. Indien 1 van de drie pompen, om welke reden dan ook (storing of onderhoud), niet kan leveren is nog steeds 100% van de benodigde capaciteit beschikbaar. Met andere worden, de installatie is volledig redundant en iedere schakelkast is onafhankelijk van de andere kasten afgezekerd en uit bedrijf te nemen.

Deze installaties bouwt BFPbv ook voor hoogbouwprojecten. Als op de bovenste verdieping een druk van 8 bar moet worden gerealiseerd en het gebouw is bijvoorbeeld 150 meter hoog, moet de pomp in staat zijn om bijvoorbeeld 36m3/uur bij 40 bar kunnen leveren. Door middel van redundant uitgevoerde frequentieregelaars worden de pompen ten behoeve van de lagere zones in het gebouw afgetoerd zodat ze minder druk leveren. Deze watervoorzieningen worden veelal in combinatie met een HDPE buffertank van bijvoorbeeld 4000 liter geleverd, zodat de complete opstelling in onze fabriek in Ede wordt getest voordat deze naar de projectlocatie wordt gebracht. Ook de opbouw op locatie en nadien het onderhoud kunnen door BFPbv verzorgd worden.

Boele Fire Protection maakt gebruik van cookies.