Hogedruk brandblusinstallatie

Hogedruk-brandslanghaspels zijn voorzieningen die qua opbrengst vergelijkbaar zijn met een Hoge druk Tankautospuit (TAS) van de brandweer: deze geven relatief kleine hoeveelheden water (200 liter per minuut) op een relatief hoge druk (tot 40 bar).
Binnen het gebouw zijn de haspels verbonden met het hogedrukwaternet, dat is voorzien van een hogedruk brandpomp en verbonden is met de wateraansluiting van het gebouw. Bij het toepassen van hogedruk-slanghaspels is het voor de (bedrijfs)brandweer niet noodzakelijk eigen slangen uit te rollen binnen het gebouw en kan dit type installatie in sommige gevallen als gelijkwaardige oplossing dienen voor het bouwen in grote compartimenten.

Boele Fire Protection heeft ruime ervaring in het bouwen van dit type brandpompen. Een vaak gebruikte mogelijkheid is het aansluiten van de pomp op de drinkwaterleiding, veelal met een bacteriologische scheidingsklep aan de zuigzijde, opgebouwd op de pompskid, waar verder alle benodigde voorzieningen, terugslagkleppen, manometers etc. in zijn opgenomen,  hogedrukbrandblusinstallatie. De hogedruk brandslanghaspelpomp brengt het water op ca. 40 bar druk. Een andere mogelijkheid is het opslaan van de watervoorraad in een buffervat. Soms is de installatie redundant uitgevoerd, zodat een tweede pomp het over kan nemen mocht de eerste pomp om wat voor reden ook er niet in zou slagen. Hogedrukbrandhaspelpomp.

Boele Fire Protection maakt gebruik van cookies.